Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako naše zákazníky či potenciální zákazníky, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost GZ Media a.s., IČ: 27380068, nebo její dceřiné společnosti GZ Recordable, s.r.o., IČ: 26122219, GZ Production, s.r.o., IČ: 24242438, a GZ Allure s.r.o., IČ: 01794060, všechny společnosti se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Jedná se zejména o jméno a příjmení Vaše nebo Vašich pracovníků včetně jejich pracovního zařazení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikaci v rámci poskytování služeb, a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci našich produktů, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu.

Pokud budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně Vás informovat o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

Komu Vaše údaje předáváme?

S Vašimi údaji se může seznámit náš zpracovatel, s nímž máme vždy uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Pro aktuální přehled našich zpracovatelů nás prosím kontaktujte.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelně také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Kamerový systém

V případě, že navštívíte některý z našich objektů, je možné, že bude pořízen Váš obrazový záznam. Pro ochranu našeho majetku je v našich objektech instalován kamerový systém. Tyto záznamy uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a poté je ihned mažeme (dochází k automatickému přepisování), pokud je nepotřebujeme my nebo orgány činné v trestním řízení či takové orgány, v jejichž působnosti je prošetření a rozhodnutí o spáchání přestupku jako důkaz z důvodu podezření na spáchání trestného činu či přestupku. Pro bližší informace o kamerovém systému využijte prosím kontakty uvedené na tabulkách označujících monitorované prostory.

Cookies

Abychom zajistili bezvadné fungování webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • pokud realizujeme některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
  • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu tomisova.ivana@gzmedia.cz, případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám Mgr. Ivany Tomisové“.